Volvo, volver, revolver

I det senaste avsnittet  Livet har återvänt till Mallorca språkspanade Helena om det spanska ordet för att återvända: volver. Volver kommer av latinets volver med grundbetydelsen snurra, rulla. Catharina fattade genast att det är samma ordstam som Volvo, som de flesta vet betyder jag rullar. Dessutom hittar vi samma ordstam i revolver, alltså ungefär återsnurra.
Livet återvänder till Mallorca
Språket är logiskt men glider ibland. Fundera till exempel på de ingående delarna i det engelska return. Det betyder ju också återsnurra … Det är lite snurrigt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om du vill få en blänkare när vi publicerat ett nytt avsnitt av Mallorcapodden.