Kakor och personuppgifter

Genom att använda våra tjänster accepterar du denna personuppgiftspolicy och vår behandling av personuppgifter.

Ansvarig för personuppgifterna

Det är Helena Englund Hjalmarsson som är ansvarig för att personuppgifterna skyddas och används på rätt sätt. Kontaktuppgifter englundhelena(a)gmail.com, 070-767 81 81.

Kategorier av personuppgifter

Vi inhämtar personuppgifter om våra lyssnare genom anmälningsformulär till nyhetsbrev. Vi inhämtar i normalfallet bara e-postadress. 

Syfte och laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kunna fullgöra de uppdrag vi får av våra lyssnare. Den lagliga grunden för hantering av de flesta personuppgifter är att kunna skicka notifieringar när ett nytt avsnitt av podden har publicerats. Personuppgifter kan dock även komma att behandlas om poddredaktionen har ett berättigat intresse av att behandla dem samt att den aktuella personen samtyckt till att personuppgifterna samlas in.

Vi lämnar inte eller delar dina personuppgifter med någon annan aktör.

Så länge sparar vi uppgifterna

Vi sparar bara uppgifterna så länge som du vill fortsätta få aviseringar från oss. Dina uppgifter raderas senast 180 dagar efter det att du har avbeställt prenumerationen.

Dina rättigheter

  • Radering av personuppgifter. Denna rättighet gäller inte om vi är skyldiga att lagra personuppgiften till följd av lag eller annan tvingande bestämmelse. 
  • Kopia av personuppgifter som behandlas av oss.
  • Rättelse av personuppgifter som är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga.

Cookies

Mallorcapoddens webbplats använder cookies enligt lagen om elektronisk kommunikation. En cookie är en fil som spårar en användares aktivitet och möjliggör förbättrade användarupplevelser. De cookies som vi använder lagras i webbläsaren i upp till 180 dagar.

Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies.